Τι είναι η Πλαστική Χειρουργική;

Η Πλαστική Χειρουργική είναι μια εξ’ ορισμού μοναδική χειρουργική ειδικότητα. Στερούμενη ενός συγκεκριμένου οργάνου ή συστήματος με το οποίο να ασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα, όπως οι υπόλοιπες χειρουργικές ειδικότητες, βασίζεται κυρίως σε χειρουργικές αρχές και αποτελεί εκ φύσεως μιαν εξαίρεση.

Τι είναι, όμως, η Πλαστική Χειρουργική; Σαφής ορισμός δεν υπάρχει. Ο σαφέστερος που μπορεί να δοθεί είναι ότι «η Πλαστική Χειρουργική είναι η χειρουργική του δέρματος και των εξαρτημάτων του». Επειδή, όμως, το δέρμα καλύπτει το σύνολο του οργανισμού μας, η ειδικότητα έχει ασαφή όρια και δέχεται ανταγωνισμό από πολλές άλλες ειδικότητες. Μόνο ο Πλαστικός Χειρουργός καλείται, όμως, να αντιμετωπίσει περιστατικά που αφορούν το σύνολο του κορμιού μας, από την κορυφή ως, κυριολεκτικά, τα νύχια. Η ευρεία αυτή γκάμα παθήσεων αναγκάζει τον Πλαστικό Χειρουργό να βασιστεί σε συγκεκριμένες αρχές και με βάση αυτές να χρησιμοποιήσει το δυνατόν δημιουργικότερα τη φαντασία και την πρωτοτυπία του για να προβάλλει το τελικό αποτέλεσμα της κάθε επέμβασης τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
euflag