Φάκελος 'Δέρμα' (ΜΟΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

θεραπέιες δέρματος

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο που διαθέτει ο οργανισμός μας. Μερικές από τις σημαντικότερες λειτουργίες που επιτελεί είναι η προστασία του υπόλοιπου σώματος από μικρόβια και λοιπούς εξωτερικούς βλαπτικούς παράγοντες (‘φραγμός’), η θερμορρύθμιση (μεταξύ άλλων μηχανισμών και με την έκκριση ιδρώτα) και η αφή (ως αισθητήριο όργανο). Επιπλέον, ως εξωτερικό όργανο, μας απασχολεί ιδιαιτέρως και από πλευράς εμφάνισης, καθώς οποιαδήποτε δυσμορφία καθίσταται απευθείας αντιληπτή από το περιβάλλον μας.

Ως μεγάλο όργανο, όμως, είναι φυσικό να ‘ταλαιπωρείται’ και από πολλές ‘ασθένειες’, οι οποίες στην περίπτωση του δέρματος εκδηλώνονται με την μορφή διαφόρων τύπων ‘μορφωμάτων’. Ας δούμε ποιά είναι τα συχνότερα από αυτά.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο ΕΔΩ.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
euflag