Αποκατάσταση ανισομαστίας- σωληνωτών μαστών: ενημερωθείτε για τις συχνότερες δυσμορφίες του γυναικείου στήθους

 

Η ανισομαστία και οι σωληνωτοί μαστοί αποτελούν τις συχνότερες δυσμορφίες του γυναικείου μαστού. Τόσο η αποκατάσταση ανισομαστίας, όσο και των σωληνωτών μαστών απαιτούν υψηλή τεχνική επιδεξιότητα, κατάρτιση και εμπειρία από πλευράς του Πλαστικού Χειρουργού που θα τις αναλάβει.

Ποικίλου βαθμού ανισομαστία παρατηρείται σχεδόν σ' όλες τις γυναίκες και μέχρις ενός βαθμού θεωρείται απόλυτα φυσιολογική.
Όταν όμως η διαφορά στο σχήμα ή το μέγεθος μεταξύ των δυο μαστών είναι μεγάλη, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και συχνά δημιουργεί ψυχολογικά αλλά και πρακτικά προβλήματα (π.χ. στο ρουχισμό και στις αθλητικές δραστηριότητες), ιδίως στα νεαρά κορίτσια.

Από την άλλη μεριά, σωληνωτοί ονομάζονται οι μαστοί που μοιάζουν με ανεστραμμένο χωνάκι παγωτού, είναι δηλαδή υποπλαστικοί και έχουν στενή βάση. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να ευθύνεται για εξίσου σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ιδίως στις κοπέλες που φέρουν τη δυσμορφία.

Αυτά τα προβλήματα αποτελούν την κυριότερη ένδειξη για τη χειρουργική αποκατάσταση της ανισομαστίας, και τη λύση μπορεί να την προσφέρει ο Πλαστικός Χειρουργός.

Σε πολλές περιπτώσεις οι δυο καταστάσεις συνυπάρχουν και απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, γι' αυτό και θα τις εξετάσουμε από κοινού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ- ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ

Αμφότερες οι καταστάσεις συνήθως είναι ιδιοπαθούς, συγγενούς αιτιολογίας και οφείλονται σε κληρονομικούς λόγους. Σχεδόν πάντα η αποκατάστασή τους διενεργείται αποκλειστικά για αισθητικούς λόγους.

 

TEXNIKH ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ- ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ

Η αντιμετώπιση της ανισομαστίας και των σωληνωτών μαστών περιλαμβάνει το συνδυασμό διαφόρων τεχνικών μαστοπλαστικής, όπως αυξητικήςανόρθωσης και ενίοτε μειωτικής μαστών. Διενεργείται υπό γενική αναισθησία, διαρκεί 2-3 ώρες και απαιτεί παραμονή μίας νύκτας στην κλινική.

Η ανάρρωση είναι ταχεία και η επάνοδος στην καθημερινότητα είναι μετά από 3-4 ημέρες.

Στόχος είναι η επίτευξη ενός όσο το δυνατόν συμμετρικότερου αποτελέσματος από πλευράς όγκου και σχήματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ- ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ

Η αποκατάσταση ανισομαστίας και σωληνωτών μαστών βοηθάνε να:

  • βελτιώσετε τη συμμετρία των μαστών σας
  • μειώσετε ή αυξήσετε το μέγεθός τους
  • φοράτε πιο άνετα μαγιώ και ανάλαφρο ρουχισμό

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ- ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ:

Ασθενής 1:

22χρονη ασθενής με υποπλαστικό αριστερό μαστό και σωληνωτή δυσμορφία στο έσω- κάτω 4μόριο του δεξιού μαστού.

Διενεργήθηκε υπό γενική αναισθησία αμφοτερόπλευρη αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης υψηλής προβολής (high profile) και όγκου 375 cc κάτωθεν του μυός αριστερά και μεσαίας προβολής (moderate plus) και όγκου 325 cc κάτωθεν του μυός δεξιά, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή συμμετρία σε μέγεθος και προβολή.

Οι παροχετεύσεις αφαιρέθηκαν την επομένη, η ασθενής παρέμεινε για ένα βράδυ στην κλινική και επέστρεψε στην καθημερινότητά της (φοιτήτρια) εντός 3ημέρου.

  
ασθενής 1, πρόσθια, πριν- μετά

  
ασθενής 1, πλάγια, πριν- μετά

Ασθενής 2

20χρονη ασθενής με ελαφρώς υποπλαστικό αριστερό μαστό και πτωτικό δεξιό μαστό.

Διενεργήθηκε υπό μέθη αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης μεσαίας προβολής (moderate plus), όγκου 250 cc άνωθεν του μυός αριστερά και ανόρθωση με ανακατανομή του μαζικού παρεγχύματος, χωρίς χρήση σιλικονούχων ενθεμάτων δεξιά, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετρία σε μέγεθος και σχήμα.

Η ασθενής επέστρεψε στην οικία της άμεσα μετεγχειρητικά και στην καθημερινότητά της (εστίαση) εντός 7ημέρου.

 
ασθενής 2, πρόσθια, πριν- μετά

 
ασθενής 2, πλάγια, πριν- μετά

Ασθενής 3

27χρονη ασθενής με υποπλαστικούς, ελαφρώς σωληνωτούς μαστούς αμφοτερόπλευρα.

Διενεργήθηκε υπό γενική αναισθησία αμφοτερόπλευρη αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης υψηλής προβολής (high profile) και όγκου 350 cc υπομυικά αμφοτερόπλευρα.

Οι παροχετεύσεις αφαιρέθηκαν την επομένη, η ασθενής παρέμεινε για ένα βράδυ στην κλινική και επέστρεψε στην καθημερινότητά της (ιδιωτική υπάλληλος) εντός 4ημέρου.

  
ασθενής 3, πρόσθια, πριν- μετά

  
ασθενής 3, προφίλ, πριν- μετά

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η αποκατάσταση της ανισομαστίας και των σωληνωτών μαστών είναι μια απαιτητική τεχνικά επέμβαση που με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας και ταλαιπωρία μπορεί να προσδώσει στους μαστούς σας τον επιθυμητό όγκο, σχήμα και συμμετρία για το υπόλοιπο της ζωής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε γι' αυτήν ή όποια άλλη επέμβαση ενδιαφέρεστε!

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
euflag